Contactgegevens

Webdesign Hendrik Deleu
Lepelhoekstraat 108
9100 SINT-NIKLAAS

Bijfiliaal: Brugsesteenweg 49 8531 Hulste

Tel: 0473 353 052

E-mail: info@hdweb.be

Contact: toon contactformulier

IBAN BE98000410028393
BIC BPOTBEB1


Filiaal Sint-Niklaas

Route: toon route
Virtueel: toon streetview

Bijfiliaal Hulste

Route: toon route
Virtueel: toon streetview

Disclaimer

Het gebruik van hdweb.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Hendrik Deleu. 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdokumenten van HDweb is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hendrik Deleu - Lepelhoekstraat 108 - 9100 Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) -België. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van HDweb en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

Hendrik Deleu streeft er naar om de informatie op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Hendrik Deleu garandeert niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. 


Hendrik Deleu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van hdweb.be of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website. 

Hendrik Deleu is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Hendrik Deleu gewaarschuwd werd voor zulke schade. 

Hendrik Deleu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. 

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van hem zijn. Hendrik Deleu is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

© 2023 HD Web | Hendrik Deleu | Brugsesteenweg 82 8531 Hulste (Harelbeke) | Tel.: 0473 353 052 | info@hdweb.be | disclaimer